Wat zoekt u?
Medezeggenschapsraad De Piramide

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit ouders en personeel van de school. De leden van de raad worden gekozen door alle ouders en personeel van de school. Via de medezeggenschapsraad op school praten ouders en personeel mee over het schoolbeleid.

De medezeggenschapsraad van De Piramide bestaat uit Stefanie van Dijk, Jeannine Stroucken (namens het personeel), Marina van de Munckhof en Maikel Aarts (namens de ouders). 


Klik hier voor het jaarverslag 2016-2017

Klik hier voor de notulen 9-10-2017

Klik hier voor de notulen 19-12-2017

Klik hier voor de notulen 28-2-2018
Kalender
20augustus2018
Deze week...
20augustus2018
Start schooljaar...