Wat zoekt u?
Welkom bij groep 5


Hallo,

Mogen we ons even voorstellen?

Groep 5 is een supergezellige groep! We zijn met 28 kinderen en twee juffen. Juffrouw Sandra is er op maandag en vrijdag, juffrouw Karin op dinsdag, woensdag en donderdag.
We vinden het belangrijk dat het voor iedereen een leuk jaar wordt waar we veel gaan leren. Dat betekent dat we respectvol met elkaar omgaan en in de klas rustig werken.

Als er iets is, mag je altijd na schooltijd binnen lopen. Voor aanvang van de lessen hebben we onze tijd nodig voor de kinderen.
Je kunt ons ook altijd mailen:
Sandra.vanhelmond@prodas.nl of naar Karin.vanbree@prodas.nl.

Vakken en methodes in groep 5:
Veel vakken hadden we al in groep 4. Hier gaan we in groep 5 mee verder. Sommige vakken zijn nieuw in groep 5.

Rekenen: Wizwijs
We werken in blokken. Na het aanbieden van de nieuwe stof volgt een toetsmoment, hierna werken we nog een aantal lessen aan dezelfde stof en weten we waar we welke kinderen nog extra moeten helpen. Na deze lessen volgt nog een afsluitende toets.
Het is belangrijk dat de kinderen de tafeltjes snel onder de knie hebben. Oefen thuis de tafeltjes tot 10. We hopen dat met kerst iedereen het groot tafeldiploma heeft behaald.
Dit jaar komt ook het klokkijken aan bod. Hele uren, halve uren, kwartieren, maar ook 5 minuten en een koppeling naar de digitale tijd.
Daarnaast wordt er een begin gemaakt van cijferend optellen en aftrekken, en maken we kennis met meters, centimeters, kilo en gram.

Taal: taal in beeld
Deze methode kennen we al van groep 4.
We werken in blokken. Het blok wordt afgesloten met een toets.

Spelling: Spelling in beeld
Deze methode kennen we al van groep 4.

Begrijpend lezen: Lezen in beeld
Halverwege groep 4 is hiermee gestart.

Technisch lezen: Estafette
Deze methode kennen we al van groep 4.

De zaakvakken:
Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur-techniek volgen we de methode van "Argus Clou". Een hele mooie, moderne methode. Naast een informatie-boek en werkboek bevat deze methode ook een uitgebreid digibord-programma.
De methode is opgebouwd in blokken. Elk blok wordt afgesloten met een toets. De kinderen van groep 5 leren deze toets op school.

gym:
We hebben twee keer in de week gym. In principe staat er op maandag een toestelles op het programma en op donderdag een spelles.
Alleen de kinderen die gymkleren bij zich hebben, kunnen mee gymmen.
Gymkleding: korte broek, shirt, gymschoenen.

Huiswerk in groep 5?
In principe hebben de kinderen in groep 5 nog geen huiswerk.
Incidenteel kan het nodig zijn om thuis extra te oefenen.
We gaan er vanuit dat de kinderen thuis de tafeltjes oefenen en voldoende lezen.
Verder komen alle kinderen één keer per jaar aan de beurt voor een boekbespreking en één keer voor een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor.
We rekenen op jullie medewerking.

Oudergesprekken:
Op de jaarkalender staan oudergesprekken gepland waar u voor uitgenodigd wordt. We hopen u dan allemaal te kunnen begroeten. Mocht er tussendoor iets zijn waar u mee zit, blijf er dan niet mee rond lopen. U mag altijd eerder een afspraak maken, bellen, mailen of binnenlopen.

Wij kijken uit naar een superfijn schooljaar!

Tot ziens!

Sandra en Karin

 
TAAKSPEL

In groep 5 werken we met Taakspel.
Taakspel is een methode om op een positieve manier een goede taak-werkhouding te stimuleren.
Taakspel wordt gespeeld in teams (het groepje waar de kinderen in zitten).
Het groepsgevoel wordt gestimuleerd door het bedenken van een teamnaam en het maken van een teamposter. De leerkracht wijst een teamleider aan.
We spelen drie keer in de week taakspel. Tijdens taakspel bespreken we regels die passen bij de gegeven opdracht. Bijvoorbeeld: "wij werken stil" of "we werken door aan ons eigen werk"... Deze regels maken we zichtbaar in de klas middels pictogrammen. Ook spreken we af hoe lang we taakspel spelen.
Elk team heeft een stapeltje kaartjes op hun tafel. Wordt er een regel overtreden, dan pakt de leerkracht een kaartje weg. We hoeven daarbij niets te zeggen. We geven zo veel mogelijk complimenten aan kinderen of teams die zich goed aan de regels houden.
Als er aan het einde van de les nog kaartjes over zijn dan mag de teamleider een sticker plakken. Bij 3 stickers volgt een weekbeloning. Een weekbeloning vindt plaats op school en duurt ongeveer 15 minuten. Een weekbeloning zou dus tekenen, buiten spelen, een spelletje in de klas of een stukje film kijken kunnen zijn. 

De kinderen van onze groep doen dit super-goed! Kinderen geven aan het fijn te vinden om taakspel te spelen en laten dan een taak-werkhouding zien die gewenst is. De weekbeloning is dan ook dik verdiend! 

Vraag er je kind maar eens naar, hij zal er je graag over willen vertellen.
 
Rode draad

In groep 5 zijn we weer begonnen met "de rode draad". Dit is een project vanuit de bibliotheek om het lezen te stimuleren.
Dit jaar werken we aan het project: DE SCHATKAMER VAN ROALD DAHL.
Kijk ook eens op de website: www.roalddahl-boeken.nl. Kalender
20augustus2018
Deze week...
20augustus2018
Start schooljaar...