Welkom op de site van groep 
schooljaar 2017-2018  met juf Suzan & juf Angela

Vaderdag
Groep 4 heeft de laatste weken geoefend op een heus vaderdagslied. Dit lied hebben wij opgenomen en als QR-code in het vaderdagwerkje geplakt. Mocht het u nou niet gelukt zijn om dit afgespeeld te krijgen, dan hier de uitleg:

In de playstore of appstore van uw telefoon zoekt u naar een QR scanner. Welke u hierbij kiest maakt niet uit. Wanneer u deze gedownload heeft, opent u deze en ziet als het goed is zoiets als op deze afbeelding. Wanneer u dit vierkant op uw scherm boven de QR-code houdt, zal deze ons filmpje vinden. Het kan zijn dat u nog ergens op moet klikken om hem daadwerkelijk af te spelen. 

Fijne vaderdag!

                                                                                                                                                      
 

Zomerlezen

Speciaal voor leerlingen van groep 3 en 4 ontwikkelt Zwijsen elk jaar de 'Zomerlezen" boekjes. Dit zijn vrolijke lees- doe boekjes vol met verhalen, raadsels, spelletjes en strips. 

Het boekje is gemaakt om tijdens de zomervakantie toch met lezen bezig te zijn en zo het AVI niveau op peil te houden. 
Wilt U uw kind blij maken met een boekje? Bestel het boekje dan voor 15 juni op zwijsen.nl/ zomerlezen

De boekjes kosten 3,50 per stuk. 

                                                                                                                                                      

Judolessen
Op vrijdag 18 mei vond de eerste judoles voor groep 4 plaats. We vonden het super leuk! Hieronder een paar foto's van deze les!                                                                                                                                                      

Mei/Juni 2018

Tijd voor de laatste 7 weken in groep 4.  We hebben nog een druk programma voor de boeg, dus ook in de laatste weken gaan we er flink onze schouders onder zetten. 
In juni gaan we starten met de toetsen. De leesniveaus worden weer getoetst door middel van de AVI (zinslezen) en DMT toetsen (woordlezen). Ook staan de toetsen voor spelling, rekenen, woordenschat en begrijpend lezen weer op de rol. In de week van 18 juni hopen we dit alles te hebben afgerond.
Op woensdag 20 juni krijgen de kinderen hun tweede en tevens laatste rapport mee. Op donderdag 21 juni en maandag 25 juni volgen de 10-minutengesprekken. Houdt u deze data alvast vrij in uw agenda.

Donderdag 10 mei deden 7 kinderen uit groep 4 de communie in de grote kerk van Deurne. Wat zagen ze er allemaal mooi uit en wat hebben ze het netjes gedaan in de kerk. Nogmaals een compliment naar alle communicantjes!

We zijn in de klas op dit moment nog steeds druk bezig met de tafeltjes. Wij streven er naar om allemaal een klein tafeldiploma te halen in groep 4. Het grote tafeldiploma is voor een aantal kinderen nog zeker wel haalbaar. Maar de laatste tafels 6-7-8 en 9 zijn moeilijk en komen niet zomaar aanwaaien. Er zal wel degelijk voor geoefend moeten worden. Dat doen we op school, maar probeer er ook thuis aandacht voor te blijven houden.

tafel van 6
tafel van 7
tafel van 8
tafel van 9

Op maandag 18 juni vindt onze jaarlijkse juffendag samen met groep 3 plaats. We vieren dan de verjaardagen van de juffen. We gaan bij goed weer weer naar de Speuldries. De kinderen komen dan gewoon om half 9 naar school, we lopen gezamenlijk naar de Speuldries en blijven dan tussen de middag daar eten. Voor een lunchpakket moet worden gezorgd. Ranja en iets lekkers krijgen de kinderen van ons. Om 15.15 u. zijn we weer terug op school. Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, dan zal er een alternatieve datum gekozen worden.

Agenda mei/juni
18/25 mei + 1/8 juni Judolessen
21 mei Pinksteren
29 mei Creamiddag met inloop
11 juni schoolfotograaf
13 juni studiedag, alle kinderen zijn vrij
18 juni juffendag, lunchpakket mee
20 juni 2e rapport
28 juni Kennismakingsmiddag in groep 5 14.45u-15.15u
29 juni Sportdag
6 juli 12.00u start zomervakantie

                                                                                                                                                      


Op Hemelvaartsdag, donderdag 10 mei doen 7 kinderen uit groep 4 hun Eerste Heilige Communie in de grote kerk in Deurne.
 
Wij willen Gelani, Eva, Sophia, Veerle, Lars, Nora en Caelinn alvast een hele fijne viering toe wensen!
 
Van harte gefeliciteerd aan alle communicanten en hun ouders! Wij hopen op een mooie zonnige dag.

                                                                                                                                                      

Maart/ april 2018

De afgelopen week hebben we het uitgebreid over de Lentekriebels gehad (relaties en seksualiteit). Voor veel kinderen spannend, maar ook erg leuk.
Een aantal kinderen zijn enorm opgeschoten met de tafeltjes. We zijn er reuze trots op. We hebben al 7 kleine tafeldiploma's uit mogen reiken en zelfs al 2 grote! Super knap! Wat zou het fijn zijn als we dit schooljaar kunnen afsluiten met een groot tafeldiploma voor alle leerlingen. We hopen dat u flink blijft oefenen met uw kind voor zowel de tafeltjes als het lezen!

Tafel van 3
Tafel van 4
Tafel van 6

Na de meivakantie starten we met de spreekbeurten! Wat we willen zien is een ingevuld woordweb waar vanaf de kinderen hun spreekbeurt houden. Op dat woordweb staan dan alleen steekwoorden, zodat het geen leesbeurt kan worden, maar een echte spreekbeurt. We vinden het heel mooi om te zien wanneer er een mooie Powerpoint voorbij komt, maar dit is zeker niet verplicht. We vragen u om uw kind bij de spreekbeurt te begeleiden, maar het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen.

Agenda april/mei 2018
2 apr.   Tweede Paasdag
12 apr. Facultatieve 10 minutengesprekken
13 apr. Studiedag Piramide
19 apr. Theaterles
20 apr. Koningsontbijt + Koningsspelen
21 apr. Start meivakantie t/m 6 mei
10 + 11 mei Hemelvaart
10 mei Communieviering
18/25 mei + 1/8 juni Judolessen
21 mei Pinksteren
29 mei Creamiddag met inloop

                                                                                                                                                      


Maart/ februari 2018

Er is hard gewerkt de afgelopen maanden. We zijn halverwege het schooljaar, de toetsen van ons leerlingvolgsysteem zijn achter de rug. Donderdag 8 februari krijgen we het rapport en donderdag 22 en maandag 26 februari zijn de rapportgesprekken. Ik kijk er naar uit om alle ouders weer even te spreken en weer even bij te praten over de voortgang van uw kind.

We hebben in de de tussentijd dus niet stilgezeten in groep 4. Het eerste Klein Tafeldiploma is al uitgereikt! Dat wil zeggen dat de tafel van 1 t/m 5 en de tafel van 10 beheerst worden. We zijn erg trots op deze kanjer! De inschrijflijst voor de tafeltjes hangt nog steeds op de klassendeur en er wordt nog goed ingeschreven en geoefend. Toch vragen we een aantal kinderen er nog een schepje bovenop te doen. De tafel van 1, 2, 5, 10 en 3 zijn inmiddels al aangeboden. 

Agenda februari/maart 2018
5 feb. Studiedag, alle kinderen vrij
8 feb. eerste rapport
9 feb. Carnavalsviering 
26 feb. Skaten 09:40u - 10:50u
8 mrt. Creamiddag zonder inloop
12 mrt. Start 'Rode Draad'
14 mrt. Prodas Studiedag, alle kinderen vrij
19 mrt. Start week van de lentekriebels
23 mrt. Verkeersdag
26 mrt. Opschoonactie

                                                                                                                                                      

Januari 2018

Tafeltjes

We werken heel hard aan de tafeltjes. Een aantal kinderen heeft de smaak goed te pakken en er wordt flink geoefend. Hier zijn wij uiteraard erg blij mee. Helaas is dit nog niet bij alle kinderen het geval. We willen u vragen om het oefenen van de tafeltjes thuis ook extra te stimuleren. Wanneer de tafeltjes geautomatiseerd zijn levert dit voor ons rekenonderwijs natuurlijk vele voordelen op. Tafeltjes is nog steeds een kwestie van herhalen, stampen, uit het hoofd leren. Wij hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen.


Na de kerstvakantie
In januari staan er wat veranderingen op het programma voor groep 4. We gaan onder andere starten met het vak begrijpend lezen. Hiervoor hebben we de methode Lezen in beeld. Deze sluit aan bij onze taal en spellingmethode.

In januari gaan we ook weer AVI en DMT afnemen, dit om ons leesonderwijs nog beter op maat aan te kunnen bieden. Wij hopen op hele mooie scores!
Ook de citotoetsen van ons leerlingvolgsysteem worden vanaf de tweede schoolweek in januari afgenomen. Een drukke periode dus. De resultaten van deze toetsen zult u terug zien op het rapport dat uw kind donderdag 8 februari mee krijgt. 

Agenda januari/februari
 
5 feb. Studiedag, alle kinderen vrij
8 feb. eerste rapport
9 feb. Carnavalsviering 

Donderdag 22 en maandag 26 februari zijn de 10 minutengesprekken om de vorderingen van uw kind te bespreken. Probeert u deze data alvast vrij te plannen in uw agenda.

                                                                                                                                                      
 

Hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2018!

Agenda november/december

9 nov. Nationaal schoolontbijt. De kinderen moeten hiervoor een bord, beker en bestek meenemen; wij zorgen voor de rest.
20 nov. t/m 24 nov. Week van de Mediawijsheid
5 dec. Sinterklaasviering
6 dec. Studiedag team, alle kinderen zijn deze woensdag vrij
12 dec. Staking, alle kinderen zijn deze dinsdag vrij
18 dec. 09:00u - 10:30u Schoolschaatsen
21 dec. Kerstviering, de kinderen worden om 18:30u op school verwacht (tot 19:30u)
22 dec. De kinderen van de onderbouw zijn om 11.00u uit 
24 dec. t/m 8 jan. kerstvakantie

November 2017 - December 2017

Boekbespreking

Na de kerstvakantie starten de boekbesprekingen. De boekbespreking wordt in de klas met de kinderen besproken. Zij krijgen dan ook een formulier mee naar huis wat de leidraad is voor de boekbespreking in groep 4. Het gaat erom je boek te promoten bij je klasgenoten. Waarom kies je voor dit boek, waarom moet iedereen dit boek juist lezen! We houden de vorderingen bij in een taalportfolio. Dit taalportfolio loopt t/m groep 8. Wij als leerkracht maken hierin aantekeningen tijdens de boekbespreking en de spreekbeurt (deze volgt na de boekbesprekingen, in groep4 voor het eerst). Het formulier wat uw kind mee naar huis krijgt voor de boekbespreking mag u thuis houden totdat uw kind de boekbespreking heeft. Dan komt het formulier met het gekozen boek mee naar school en wordt de boekbespreking gehouden. U dient het formulier dus goed te bewaren. Het mapje met de overige papieren moeten de kinderen de eerste week na de kerstvakantie weer mee naar school nemen.

Tafeltjes
We zijn gestart met de tafeltjes (tafelsommen)!
Het gaat dan om het opzeggen van de tafel op volgorde, maar ook door elkaar. Voor de kinderen die er al aan toe zijn kunt u ook thuis beginnen met het oefenen van de tafeltjes. voor groep 4 zijn de tafeltjes van 1-2-5 en 10 het uitgangspunt. Maar we streven ernaar om ook de tafels van 3 en 4 te automatiseren. Voor de slimmeriken behoren de tafel van 6-7-8-9 natuurlijk ook tot de mogelijkheden. Hoe meer tafeltjes er geautomatiseerd zullen zijn hoe prettiger de start in groep 5.
Van onderstaande liedjes maken wij ook gebruik in de klas (deze lijst wordt nog aangevuld). Laat de kinderen thuis ook eens zingen!
tafel van 1 
tafel van 2 
tafel van 10
tafel van 5

In de klas hebben de kinderen een tafeltjesraket gemaakt (zie afbeeldingen hieronder). Op deze raket staan de nummers 1 t/m 10. Deze zijn natuurlijk gekoppeld aan de tafel van 1 t/m 10. De leerlingen krijgen de gelegenheid om te laten zien dat zij een tafel beheersen. Hiervoor kunnen ze intekenen op de inschrijflijst in de klas. Wanneer ze een tafel geautomatiseerd hebben, krijgen zij een sticker op dat nummer op de eigen raket.  

Wij gaan als een raket naar het tafeltjesdiploma!
                                                                                                                                                           

Informatie groep 4
 
Algemene informatie
 
De leerkrachten
Juf Angela is er van maandag tot en met vrijdag. Meester Thijs geeft ons extra ondersteuning op dinsdagochtend voor de pauze en ook op dinsdagmiddag helpt hij ons mee.
 
De kinderen
De kinderen zitten inmiddels al in groep 4. Wij stimuleren in groep 4 de zelfstandigheid. Dit speelt tijdens de les een steeds grotere rol, maar het heeft bijvoorbeeld ook betrekking op de gymles (heb ik mijn gymspullen bij me?).
 
Ziekmelding, tandarts, dokter
Zeker de eerste weken in groep 4 zijn heel belangrijk i.v.m. de nieuwe vakken die de kinderen krijgen. Probeer afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Verlof moet u bij de directie aanvragen.
 
Speelkwartier
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen de tijd om naar het toilet te gaan, het fruit op te eten en buiten te spelen.
Wij merken dat er regelmatig fruitbakjes op school blijven liggen. Dit gaat schimmelen. Wij proberen de kinderen hier regelmatig op te attenderen, maar het hoort ook bij het zelfstandig worden dat ze hier zelf op letten!
 
Gym
Wat betreft de kleding verwachten we een korte broek en een T-shirt of een turnpakje en gymschoenen. De gymspullen gaan na de les mee naar huis toe i.v.m. de hygiëne.
Dit schooljaar gymmen we op maandagochtend en vrijdag.
 
Handvaardigheid
Op donderdagmiddag hebben we handvaardigheid. Hiervoor hebben de kinderen een schort nodig. Dit kan bijvoorbeeld een oud overhemd zijn met lange mouwen.
 
Toiletbezoek
We proberen het toiletbezoek tijdens de les te minimaliseren i.v.m. instructies tijdens de lessen. De kinderen kunnen voor schooltijd, tijdens pauzes en na schooltijd naar het toilet. De kinderen zijn dit gewend vanuit groep 3. Bespreek (medische) problemen met de leerkracht, zodat we samen kunnen zoeken naar een oplossing.
 
Bibliotheek
BoS (bibliotheek op school)
We hebben een bibliotheek op school. De kinderen mogen op dinsdag en donderdag na schooltijd boeken lenen.
 
Verjaardag vieren
Wij vieren de verjaardag in de klas. Graag vooraf even overleggen wanneer uw zoon/dochter wil trakteren. Het feest vindt doorgaans plaats rond het speelkwartier, tenzij het in ons programma op een ander tijdstip beter uitkomt. Probeer de traktaties niet te groot te maken en de juffen graag hetzelfde als de kinderen.

Activiteiten in groep 4
In het begin van het schooljaar gaan we naar Billy Bird park Hemelrijk. Op het einde van het schooljaar is de juffendag van groep 4.
 
Spullen meebrengen naar school
De kinderen mogen met sinterklaas/verjaardag een cadeautje meebrengen dat ze hebben gekregen. Soms is er een verzoek van de juf voor het meebrengen van spullen voor een thema in de klas.
 
Voorleespiramide
De voorleespiramide start in januari. De kinderen krijgen een aantal weken iedere week een boek mee naar huis. Dit zijn samen-leesboeken. U zult merken dat de boeken soms te gemakkelijk zijn voor uw zoon/dochter. Wij spreken altijd met de kinderen af dat ze ook de bladzijdes van papa/mama mogen lezen.
Het is de bedoeling dat de kinderen hiervoor een plastic tas meebrengen met hun naam erop. Hierin zullen zij steeds een boek mee naar huis krijgen. Ze krijgen deze op woensdag mee naar huis en brengen deze de maandag daarop weer mee terug naar school.
De eerste keer krijgen de kinderen ook een kaart mee naar huis waar wat informatie op staat, die u als ouder kan ondersteunen bij het samenlezen met uw zoon/dochter. Deze kaart moet na afloop van de Voorleespiramide weer mee terug naar school.
 
Website van de school
Op de website van groep 4/facebook kunt u informatie lezen over wat er allemaal gebeurt in groep 4. Hier staan soms ook foto’s bij. Mocht u het niet prettig vinden dat uw zoon/dochter op Facebook of de website staat dan kunt u dat aangeven. Wij houden daar dan rekening mee.
 
Extra zorg
Indien uw kind problemen heeft met het leren wordt het in eerste instantie intern besproken: leerkracht en IB-er kijken, samen met het kind en de ouders hoe het beste hulp geboden kan worden. Indien dit onvoldoende resultaat oplevert kan het kind besproken worden in het zorgteam. Dit team bestaat uit 2 personen: onze IB-er en een orthopedagoge/GZ-psychologe: mevr. Joke van Hattum.
Zijn er problemen die verder reiken dan school, dan kan het kind besproken worden met de opvoedondersteuner: mevr. Lea van Ooijen van CJG. Zij kan benaderd worden door de leerkracht, door de IB-er , maar ook rechtstreeks door de ouders. Zij zal regelmatig op school aanwezig zijn en is ook telefonisch bereikbaar. Haar gegevens hangen op de prikborden in de gang.
Eén keer in de 6/8 weken komt het ZAT team bij elkaar: jeugdverpleegkundige GGD, wijkagent, opvoedondersteuner, IB-er, leerplichtconsulent (op afroep) i.v.m. afstemming over de regie.
 
Passend onderwijs: zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle kinderen.
Didactiek: Eén-zorg-route: basisgroep, instructiegroep, plusgroep en kinderen met een individueel handelingsplan.
 
 
 Methodes in groep 4
 
Rekenen
Wizwijs werkt met 2 boeken: een werkboek en een oefenboek.
Het werkboek wordt veelal samen gemaakt en besproken, dus geen extra correctie. In het oefenboek werken de kinderen meestal zelfstandig of in tweetallen.
Vaak begint een les met een doe-activiteit. Dit werkt erg verhelderend.
Er wordt gebruik gemaakt van concreet hulpmateriaal en foto’s, schema’s.
Er zijn 9 blokken. Ieder blok bevat 20 lessen. Les 15 van ieder blok is een toetsles, de zogenaamde voortgangstoets. Les 16 t/m 19 zijn extra oefenlessen waarin de zwakkeren extra begeleiding krijgen en de anderen zelfstandig vooruit kunnen. Les 20 is de herhalingstoets, als het goed is  moeten de zwakkeren de stof nu beheersen. Les 15 en 20 zijn meestal spellessen.
 
Op het eind van groep 4 kennen de kinderen o.a. de getallenlijn tot duizend en ze kunnen de getallen ook plaatsen op de getallenlijn. Daarnaast maken we sprongen op de getallenlijn van 10 en 100. Het optellen, aftrekken en daarnaast ook de keersommen hebben een belangrijke plaats in groep 4. Ook werken we aan het delen van getallen, denk hierbij aan de context waarbij er een aantal kinderen zijn die samen 20 knikkers hebben en hoe deze verdeeld kunnen worden. Dit (ver)delen loopt op tot 300.
We werken met gewichten (kilo’s), lengte (centimeters en meters) en geld (euro’s en eurocenten).
Waar in groep 3 gewerkt is aan het uitgebreid kloklezen met minuten, bepalen we in groep 4 hoelang iets duurt.
 
Taal
We maken gebruik van de methode Taal in beeld 2. Ieder blok werkt met een thema waar de lessen bij aansluiten en de thema’s komen in elke jaargroep op hetzelfde moment terug. Iedere les is opgebouwd uit verschillende fasen. We gaan eerst op verkenning zodat kinderen zich kunnen oriënteren op het onderwerp. Daarna volgt er een instructiemoment zodat de kinderen in de volgende fase aan de slag kunnen met de verwerkingsopdrachten. Als laatste is er een terugblik en de centrale vraag is “Wat heb ik geleerd?”.
De kinderen maken kennis met fictie en non-fictie, proza (verhalen), poëzie en toneel, het schrijven van verslagen, werkstukken, samenvattingen en artikelen en het communicatief schrijven van bijvoorbeeld een advertentie.
 
Spelling
We maken gebruik van de methode Spelling in beeld 2. De lessen zijn vanuit dezelfde lesfasen opgebouwd als de lessen van Taal in beeld 2. Er wordt gewerkt met hoofdstrategieën:
 1. de klankstrategie
Het klinkt als /ooj/ maar we schrijven ooi.
 1. de regelstrategie
Hoor je aan het eind van een woord de klank /t/? Maak het woord dan langer om te weten of je een d of een t schrijft.
 1. de onthoudstrategie
De ei klinkt hetzelfde als de ij. De kinderen leren dat ze deze woorden moeten onthouden door inprenting.
 
 
Lezen
In groep 3 werken we op school met de taal- en leesmethode Veilig leren lezen. In groep 4 gaan we verder met de methode die daarop voortbouwt: Estafette. Er is aandacht binnen deze lessen voor de verschillende leesniveaus. Ook wordt er gewerkt met materialen als Vloeiend & Vlot, wat vergelijkbaar is met Veilig & Vlot in groep 3.
 
Schrijven
We werken met de nieuwe versie van Pennenstreken.
Materialen die we hierbij gebruiken, zijn de richtingkaart, uitlegkaarten met alle letters en een schrijfschrift. We schrijven met pen.
In groep 3 hebben de kinderen hoofdletters leren lezen. In groep 4 staat iedere schrijfles in het teken van het schrijven van een nieuwe hoofdletter.
 
Onderstaande methodes gebruiken wij ook in groep 4
Leefstijl (sociaal/emotioneel), Wegwijs in het verkeer, trefwoord, Argus clou (natuur en techniek). Alles is methodisch en is het vervolg op wat de kinderen in groep 3 gehad hebben.
 
Tablets
Dagelijks kan er gebruik gemaakt worden van de computer en tablets. Er wordt wekelijks gewerkt met Rekentuin, dit kan ook thuis. De kinderen krijgen een brief mee met hun inloggegevens.
 
 
Citotoetsen en de AVI-lezen/DMT/Viseon
 1. Drie-minuut-toets(DMT):
  Dat is een woordleestoets. De kinderen lezen 3 kaarten. Elke kaart mogen ze een minuut lang zoveel mogelijk woorden proberen te lezen.
 2. AVI-lezen:
  Hierbij gaat het om zinnen/verhaaltjes lezen. Het gaat om correct lezen en op tempo lezen. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen correct lezen. Het tempo gaat vanzelf omhoog als ze veel oefenen en de letters goed geautomatiseerd zijn. In januari is het de bedoeling dat de kinderen M4 (midden groep 4) halen en eind groep 4 E4 of meer. Lezen is belangrijk, meters maken! Niet te moeilijke boeken lezen, dat is slecht voor het leesplezier en daar leren ze niets van.
 3. Viseon:
Hierbij observeren wij de kinderen op sociaal/emotioneel vlak en vullen een leerkrachtlijst in. Vanaf groep 6 vullen de kinderen zelf ook een lijst in. Mochten de lijsten heel erg afwijken van elkaar dan gaan de leerkracht en de leerling hierover in gesprek.
 1. Andere toetsen in groep 3 zijn: rekenen/wiskunde, TTR, spelling, begrijpend lezen.
Alle toetsen worden afgenomen in januari en juni, behalve Viseon. Die nemen we in oktober af.
  
 
Rapporten
In oktober hebben we een oudergesprek over o.a. elkaars verwachtingen dit schooljaar. Er is dan ook een gesprekje tussen de leerkracht en het kind. Later in het schooljaar volgen er 2 rapporten. Op de rapporten staan letterwaarderingen en cijfers. Bij de methodegebonden toetsen zijn er schoolbreed afspraken gemaakt over de normering; de Citotoetsen hebben een onafhankelijke, landelijke normering (I t/m V). Het is het begin van een proces dat doorgaat tot groep 8. Verwacht geen negens en tienen. Een 8 is al erg hoog in groep 4.
 
Ouderhulp
Dit schooljaar hebben we 2 groepsouders: Marina van den Munckhof en Wendy Spang. De groepsouder wordt zo nu en dan ingeschakeld om ouders te benaderen voor het begeleiden van bijvoorbeeld een bezoek aan een museum.
Voor overige werkzaamheden in de school heeft u zich via een strookje in het begin van het nieuwe schooljaar kunnen opgeven. Alvast hartelijk dank voor uw hulp!
 
Boekbespreking en spreekbeurt
Dit schooljaar mogen de kinderen een boekbespreking doen. Een boekbespreking van kinderen, voor kinderen. De kinderen krijgen t.z.t. een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van hun boekbespreking. Er komt een lijst in de klas waar op komt te staan op welke datum ze aan de beurt zijn en de kinderen kunnen de titel van hun boek op laten schrijven. Dit gebeurt ruim op tijd, zodat ze tijdig weten wanneer ze aan de beurt zijn. Doel: oefenen van de mondelinge taalvaardigheid  en oefenen in het presenteren.
Daarnaast mogen de kinderen ook een spreekbeurt doen. Ook hiervoor krijgen ze een formulier mee dat hen kan helpen bij het voorbereiden van de spreekbeurt. Er komt een lijst in de klas waar kinderen zich zelf op in kunnen schrijven en hierbij kunnen ze ook het onderwerp invullen.
Wij maken verslagen van deze presentaties en dit gaat in een apart mapje (portfolio), dat de kinderen meekrijgen als ze naar de volgende groep gaan. Zo ontstaat een goed beeld van de mondelinge taalvaardigheid van groep 1 t/m 8.
 
Tv kijken in groep 4
Er wordt gekeken naar programma’s als Nieuws uit de natuur en Huisje Boompje Beestje.
 
 
Hopelijk is het allemaal een beetje duidelijk voor u. Mochten er toch nog vragen zijn, loop dan gerust even binnen of stuur ons een mailtje:
 
angela.stamps@prodas.nl
 
 
Met vriendelijke groet,
Juf Angela en juf Suzan