Korte informatie basisschool De Piramide

.Basisschool De Piramide:
 

 • is een school met 187 leerlingen verdeeld over 8 groepen;
 • is een veilige school waar kinderen zich prettig voelen;
 • kent een rustige werksfeer waar kinderen samenwerken en zich goed kunnen ontwikkelen, waarbij leerkrachten een stimulerende rol hebben;
 • heeft een sfeer van orde en regelmaat;
 • is een katholieke school en heeft een aantal kinderen en ouders/verzorgers  met een ander of geen geloof;
 • is een school met 2 groepen in de groepen 1-2;
 • is een open, multiculturele school voor kinderen en ouders/verzorgers;
 • heeft een deskundig en breed inzetbaar team;
 • wil het talent van ieder kind ontwikkelen en kiest daarbij voor homogene groepen met een gevarieerd leerstofaanbod waarbij de leerlingen in alle groepen de mogelijkheid hebben tot zelfstandig werken;
 • investeert in samenwerken, zelfstandig werken en het aanleren van sociale vaardigheden;
 • heeft 3 keer per jaar een creamiddag waarna de “kunstenaars” vol trots hun werk laten zien;
 • is actief in de wijk De Koolhof door o.a. samenwerking met de senioren in de Buurtkamer;
 • heeft een breed aanbod op gebied van begeleiding en onderwijs en is daar zeer succesvol in;
 • Je hoeft geen wereldkampioen te worden, je kunt wel je persoonlijke record verbeteren.

 
Schooljaar 2016-2017
Elke basisschool in ons land is gebonden aan het geven van een minimum aantal lesuren.
In schema ziet dat er als volgt uit:
 
 

Onderbouw
groep 1 t/m 4
Minimum per leerjaar
880 lesuren
Totaal in 4 jaar
3520 lesuren
Bovenbouw
groep 5 t/m 8
Minimum per leerjaar
1000 lesuren
Totaal in 4 jaar
4000 lesuren
 
 
  Totaal na 8 jaar
Basisschool: 7520 lesuren
 
Nu willen wij om een aantal redenen het minimale aantal lesuren in de onderbouw verhogen van 880 naar
930 lesuren. Een toename van 50 lesuren per leerjaar. Na 4 jaar onderbouw 3720 lesuren i.p.v. 3520 lesuren. Waarom?
 

 

 1. Geen extra vakantie in de onderbouw, waardoor werkperioden erg verbrokkeld worden;
 2. Het niet synchroon lopen van vakanties voor kinderen uit onder- en bovenbouw. Het kan dan voorkomen dat kinderen uit een gezin vrij zijn of juist niet;
 3. Zeker wanneer naar het einde van het schooljaar veel (extra) vrije dagen kinderen uit het werkritme van een gewone schoolweek halen en het gevoel hebben “voortdurend” geen school te hebben;
 4. Een zeer belangrijk voordeel is de extra lestijd die uw kind(eren) krijgt. Zeker de beginjaren van de basisschool zijn voor de verdere ontwikkeling van groot belang. Er kan zo structureel langer met de leerstof gewerkt en geoefend worden. Dat is in het voordeel van alle onderbouw kinderen.                                             

 
Op deze wijze zorgen we voor een stevig fundament, waarop de ontwikkeling van de jongere kinderen tot een goede ontplooiing komt. Overigens is het wettelijk toegestaan de kinderen meer uren dan het minimum
les te geven. Je kunt nu nog meer waarde aan ons motto hechten:
“Je hoeft geen wereldkampioen te worden, je kunt wel je persoonlijke record verbeteren!”