Wat zoekt u?
 
Korte informatie basisschool De Piramide

.Basisschool De Piramide:
 

 • is een school met 241 leerlingen verdeeld over 9 groepen;
 • is een veilige school waar kinderen zich prettig voelen;
 • kent een rustige werksfeer waar kinderen samenwerken en zich goed kunnen ontwikkelen, waarbij leerkrachten een stimulerende rol hebben;
 • heeft een sfeer van orde en regelmaat;
 • is een katholieke school en heeft een groot aantal kinderen en ouders/verzorgers  met een ander of geen geloof;
 • is een school met 3 groepen in de groepen 1-2;
 • is een open, multiculturele school voor kinderen en ouders/verzorgers;
 • heeft een deskundig en breed inzetbaar team;
 • wil het talent van ieder kind ontwikkelen en kiest daarbij voor homogene groepen met een gevarieerd leerstofaanbod waarbij de leerlingen in alle groepen de mogelijkheid hebben tot zelfstandig werken;
 • investeert in samenwerken, zelfstandig werken en het aanleren van sociale vaardigheden;
 • heeft een aantal keren per jaar een creamiddag waarna de “kunstenaars” vol trots hun werk laten zien;
 • is actief in de wijk De Koolhof door o.a. samenwerking met de senioren in de Buurtkamer;
 • heeft een breed aanbod op gebied van begeleiding en onderwijs en is daar zeer succesvol in;
 • Je hoeft geen wereldkampioen te worden, je kunt wel je persoonlijke record verbeteren.


Schooljaar 2018-2019
Elke basisschool in ons land is gebonden aan het geven van een minimum aantal lesuren.
In schema ziet dat er als volgt uit:

Onderbouw
groep 1 t/m 4
Minimum per leerjaar
930 lesuren
Totaal in 4 jaar
3570 lesuren
Bovenbouw
groep 5 t/m 8
Minimum per leerjaar
1000 lesuren
Totaal in 4 jaar
4000 lesuren
 
 
  Totaal na 8 jaar
Basisschool: 7570 lesuren
 

Op deze wijze zorgen we voor een stevig fundament, waarop de ontwikkeling van de jongere kinderen tot een goede ontplooiing komt. Overigens is het wettelijk toegestaan de kinderen meer uren dan het minimum les te geven. Je kunt nu nog meer waarde aan ons motto hechten:
“Je hoeft geen wereldkampioen te worden, je kunt wel je persoonlijke record verbeteren!”


 

Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie