Wat zoekt u?
Welkom op de pagina van de taalklas!
 

In de taalklas zitten kinderen die taalzwak zijn en/of kinderen die uit een ander land komen en nog moeite hebben met de Nederlandse taal. Deze kinderen zijn al wel langer dan één jaar in Nederland.

In de taalklas zitten kinderen van verschillende scholen uit Deurne. Dit schooljaar zitten kinderen van basisschool de Piramide, Tijl Uilenspiegel en Zeilberg in de taalklas bij ons op school. 

In de taalklas wordt extra veel aandacht besteed aan taalactiviteiten en aan taal.

Het doel van de taalklas is om de woordenschat van de kinderen te vergroten en het leren toepassen van de regels van de Nederlandse taal.

De taalklas is alleen op maandag- en donderdagochtend.

Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie