Welkom op de site van groep 7, schooljaar 2017-2018


Mei 2018

Via deze link kunt u naar de ouderpagina van de rekenmethode Wizwijs om te zien waar wij in blok 8 aan werken. 
 Weet u het nog? Tijdens de kerstviering werd bekend gemaakt dat de wens van Hidde in vervulling zou gaan; het maken van een videoclip met groep 7! En zo geschiedde....
Hier ziet u het resultaat van al het harde werk. Veel kijkplezier!!

Mei 2018   

Hieronder vindt u een aantal verslagjes over activiteiten van de laatste periode. De verslagjes zijn geschreven door de kinderen.       


                                                                     Denkboek 4 en 5 mei
Het denkboek word uitgegeven door de nationaal comité 4 en 5 mei speciaal voor kinderen uit groep 7. Het denkboek gaat over de 2 de wereld oorlog. Er zijn digibord lessen. Een les ging over dat de Duitsers ons land binnenvielen. En een les van vormen van verzet. Een vorm van verzet is ozo op de muren schrijven, illegale krantjes drukken en spoorwegen opblazen. En een les over de hongerwinter. Daar ruilden ze sieraden voor een klein beetje eten. En Indonesië was ook oorlog en werd door de japanners ingenomen. En daar woonde veel Nederlanders en werden gedood.
 
                                                                               Lynn & Thijs
 
 

 

Theaterlessen

De eerste les kregen we van Siep. Eerst moesten we door elkaar lopen met de zelfde rol en in die rol kregen we een zin die we moesten zeggen. Een voorbeeld van die rol is een sumo –worstelaar. Daarna kregen we er ook een plaats bij. Toen moesten we een scene bedenken en spelen.
Les 2
Deze les kregen we van meester Thijs die werkt hier op school. We begonnen hetzelfde als de vorige  keer maar dan twee rollen door elkaar. Tenslotte kregen we weer een scene en die moesten we zelf aanvullen.
Les 3
We moesten een korte presentatie houden over een gewoon object dat dan ook iets anders kon. Toen kregen we allemaal een rol  en een gebeurtenis die we moesten spelen. Die was ook van Siep.
 
                                                                               Tijn & Stijn
 

Lezen met de kleuters

De kleuters waren naar boven gekomen ,ze vonden het erg spannend. Onze juf zei tegen de kleuters bij wie je zat. Dan koos de juf uit wie er op het balkon mochten. Toen vertelden wij over het boek. Dan ging je voorlezen tijdens het voorlezen plaatjes laten kijken. Waren er moeilijke woorden dan leg je het uit. Als het boek uit was liet je de plaatjes nog zien, en dan vertelden hun hoe het verhaal ging. Toen moesten allen kinderen van het balkon afkomen. En ze vroegen de kleuters hoe het was gegaan. En ze namen afscheid.
 
Geschreven door : Jasper & Shayenna
 

                                                                               De videoclip   

Met kerst mocht iedereen van onze school een wens schrijven. Op 21 december gingen we beneden bij de kerstboom zitten. Daar werden drie wensen vervult en een van de wensen was een waardebon voor het opnemen van een videoclip met groep 7. Hidde had het liedje krantenwijk gekozen. Juffrouw Angela deelde ons in groepjes en met dat groepje moest je jouw stukje tekst oefenen. Ze haalde ons groepje voor groepje uit de klas om jouw stukje op te nemen. Toen iedereen klaar was heeft juf Angela alle stukjes achter elkaar gezet. De clip is SUPERLEUK geworden!!!!!!!
 
                                                  Geschreven door: Jaidy & Kim
Maart 2018

Volgende week starten we met blok 7 van het rekenprogramma. Op de ouderpagina hieronder kunt u zien waar we aan werken.  November 2017     

Op de Piramide werken we ook aan burgerschap. In dat kader zijn we op woensdag 29 november op bezoek geweest bij de Nieuwenhof in Deurne. Hieronder vertellen een aantal kinderen over dat bezoekje. 

We gingen na de pauze naar de Nieuwenhof. Daar waren ouden mensen. Wij gingen daar spelletjes doen met die mensen. Eerst gingen we liedjes met ze zingen. Daarna gingen we spelletjes met een bal doen. Je moest de bal overgooien. Sommige bejaarden konden het nog best goed. Maar sommige niet. Er vielen ook mensen in slaap. Soms was het best grappig. Stijn was die dag ook jarig. De mensen daar zongen voor hem een liedje. Op het eind gaven we iedereen nog een hand.

Van Kim en Hidde.

De Nieuwenhof
Onze klas was op 29 november naar de Nieuwenhof geweest. We liepen naar de Nieuwenhof en werden opgewacht door een mevrouw. Ze bracht ons naar de oudere mensen die al klaar zaten in een kringetje. We gingen oefeningen doen. Zo'n oefening was bijvoorbeeld naar het plafond kijken en dan de kin op de borst. En je schouders naar voren en ook naar achteren. We gingen ook spelletjes met de bal doen, zoals de bal doorgeven. Sommigen waren een beetje beter met hun handen. Daarna een rondje gooien in de lucht en weer vangen en doorgeven. Het laatste spel was dat je de bal aangegooid kreeg. Een mevrouw weerde af met haar handen en sloeg hem met haar handen ver in de kring, want we moesten de bal terug gooien. Dat was wel grappig. Op het einde gingen we nog sinterklaasliedjes zingen. De mensen vonden het zingen leuk. Toen we gingen moest een mevrouw zelfs huilen van blijdschap. We vonden het met z'n allen super leuk!
Van Carlijn en Lynn

      Op woensdag 22 november is groep 7 naar de Make-IT dag op de Kempel geweest. En dat was een fantastische ochtend. Alles op het gebied van techniek, robots, programmeren en nog veel meer kwam aan bod. Hieronder hebben de kinderen een verslagje geschreven van de masterclass die zij bijgewoond hebben.
Lego Wedo 2.0
Wij waren bij lego Wedo 2.0, dat is een lego robot die je kan programmeren. Op het begin gingen we een beetje kijken. Toen zagen we iets waar we konden bouwen, Hidde ging bouwen en Thijs ging programmeren. De robot deed toen een dansje. Hidde had een rijdend autootje gemaakt. Met een bewegende propeller. Ze hadden ook nog lego boost, daarmee kon je zelf lego robots bouwen.
Hidde en Thijs
Dash en Dot
Ik ben bij Dash en Dot geweest, dat zijn 2 robots. Dash heeft als het waren drie minirobots. En Dot is één kleine robot en die kon stilstaan en niet rijden. En we werkten met Dash, die kon je ook programmeren en de medewerker legde uit hoe. En hij kon allemaal geluiden maken. En we mochten 10 minuten een beetje uitvogelen. En daarna mochten we weer muziekdingen pakken. Die moest je vast maken en een stok waarmee je kon slaan. En je kon ook zelf programmeren wat voor muziek die kon maken. En daarna mocht je je robot programmeren, dat die een vierkant bleef rijden, maar mijn robot deed dat niet.
Van Max
Eddy de onderwijsrobot:
We kwamen binnen en er zat een robot op tafel. De meneer vertelde wat Eddy allemaal kan. Hij kan bijvoorbeeld dansen en nog best heel veel meer. Iedereen kreeg een opdracht in tweetallen. De opdrachten waren: quiz, een mop en dat je een plaatje moest laten zien en dat ging hij dan doen. Als we dat gedaan hadden, had je hem geprogrammeerd. We mochten allemaal laten zien wat we gedaan hadden. Op het eind ging Eddy dansen op de “Gangnam style”.
Van Carlijn, Shayenna en Stijn
Virtual Reality
Wij zijn bij Virtual Reality geweest. Er waren 3 onderdelen, een aantal kleinere brillen en een grotere bril met afstandsbedieningen en een holobril als je die bril op hebt kun je op de muur een kloppend hart zien en dan kun je er op klikken dan kan je hem slepen, veranderen en weghalen. Je hebt ook een grote bril dan belande je in google earth. Met de afstandsbedieningen kon je jezelf verplaatsen, je had ook een streetview je kon je niet bewegen, maar het wel heel mooi. Je had ook een kleine brillen die moest je  vasthouden er was een man die de kleine brillen bestuurde wij zijn bijvoorbeeld naar Machu Pichu geweest. Toen was de tijd om.
Lisanne, Ivy en Nick
Onderzoeken natuur
Ik was bij onderzoek natuur. Als eerste heb ik een slak op mijn hand gehad. Met een laptop en een camera kan onderzoeken. Bijvoorbeeld hoe ze eten en kruipen. En daarna gingen we naar buiten en insecten en planten pakken  en mee naar binnen nemen en  onderzoeken met een kleine camera. En een paddenstoel onderzoeken. En op zoeken in een boeken. En als laatste met een laptop en 1 klein balletje bewegen met je hand snel en langzaam. Ik vond het heel leuk!
Ramona
Eddy de onderwijsrobot
Eddy ging eerst over zichzelf vertellen. We kregen opdrachten van de man. Je werkte met zijn 2e .  Een paar moesten een quiz maken met plaatjes van dieren. Het ging goed. Eddy kan zitten, staan en hard lachen op verschillende tonen. Ook moesten kinderen Eddy een mop vertellen. We mochten ook onze opdrachten laten zien. Als afsluiting deed Eddy een dansje.
Jaidy, Lynn, Davy en Teun S
VR
We waren met een groepje van 6 kinderen. Als eerste gingen we kijken door een ruimteschip. Toen in een dinosaurusmuseum. Daarna gingen we in een groot onderwatermuseum kijken. Tot slot van de eerste bril in een dierentuin safari. Nu gaan we snel door naar de andere bril. Hij leek op een zonnebril, maar dat was het niet. Je kon een hart zien kloppen. Op naar de laatste bril. Je kon vliegen naar allerlei landen en steden opzoeken.
Van Daemian, Naomi en Teun G
 
 

                                                                                 

Informatie voor schooljaar 2017-2018
 
 
 
Wat staat er te gebeuren in groep 7?
  • Basis is gelijk aan die van groep 6; rekenen, taal, spelling, lezen, zaakvakken, enz.
  • Extra vak: Engels, 1x per week. Wel mogelijkheid tot toetsing (3 x per jaar), maar geen normering op het rapport.
  • Elke dag wordt er gekeken naar de ochtenduitzending van het jeugdjournaal. Naar aanleiding van een stelling wordt er gediscussieerd in de klas.
  • Huiswerk en agenda. Eénmaal per week (op maandag) huiswerk (rekenen, spelling of taal). Huiswerk mee naar huis, als het klaar is wordt het zelf nagekeken . Klassikale bespreking. Waarom huiswerk? Om kinderen ermee bekend te maken en ze te leren om de agenda in te vullen. Ook het leren plannen is een onderdeel. Begeleiding van thuis als dat nodig is.
  • Tandarts/huisarts/ortho of andere zaken: briefje aan kinderen mee, of een mail naar de leerkracht.
  • Op maandag en vrijdag gym. Bij blessure o.i.d. is een briefje/mailtje van ouders verplicht.
  • Proefwerken van zaakvakken. Samenvatting of werkboekje mee naar huis om te leren. Ook hier is begeleiding van ouders wellicht noodzakelijk (samen lezen, overhoren, plannen)
  • Werkstuk over een land van eigen keuze. Door middel van een stappenplan maken de kinderen een werkstuk. Dit wordt gedeeltelijk op school, en gedeeltelijk thuis gemaakt. Uw begeleiding wordt hierbij zeer op prijs gesteld!
  • Drie maal per week werken op tablet/computer. Er wordt dan gewerkt aan spelling, woordenschat en rekentuin.  
 
Groepsplannen
Op de Piramide wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. We observeren de kinderen, voeren gesprekjes met ze en bekijken hun resultaten. Hun resultaten van de afgelopen jaren, van de toetsen, maar ook van hun dagelijkse werk.
Aan de hand van die gegevens worden de kinderen in 3 groepen ingedeeld:
Basisgroep: deze kinderen zijn gebaat bij een duidelijke uitleg en een korte inoefening, voordat ze aan het werk gaan.
Subgroep 1: Leerlingen die na de klassikale instructie en korte inoefening de stof nog onvoldoende beheersen om zelf aan de slag te gaan. Zij nemen plaats aan de instructietafel, waar ze extra uitleg krijgen. Meestal een vast groepje, soms ook op afroep andere kinderen die aanschuiven.
Subgroep 2: kinderen die weinig uitleg nodig hebben en vaak zelf al weten wat ze moeten doen. Zij gaan na de klassikale instructie zelf aan de slag.
Deze vorm van werken vraagt om goede werkafspraken. Tijdens de verlengde instructie is de leerkracht even niet beschikbaar. Kinderen hebben hiervoor een vragenkaartje wat ze neerleggen als ze een vraag hebben. Na de verlengde instructie loopt de leerkracht via een (vaste)  route door de klas en helpt indien nodig bij een vraag van een kind.
De indeling van de subgroepen wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast waar nodig.
 
Toetsing
Naast de methode gebonden toetsen (toetsing van korte termijn), nemen we in januari en juni de CITO LVS toetsen af (toetsing van langere termijn).
Methode gebonden toetsen gaan over de stof van het laatst behandelde hoofdstuk of blok, dus een periode van een aantal weken.
De CITO toetsen toetsen de stof van het afgelopen half jaar.
Hierdoor kan het zijn dat een methode gebonden toets aardig wordt gemaakt, maar de uitslag van de CITO toets wat lager uitvalt.
Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau vooruit blijven gaan.
 
We nemen geen entreetoets meer af. Wel de reguliere LOVS toetsen E7 in juni. Waarom geen entreetoets meer?
In de afgelopen jaren blijkt, dat CITO een vooruitblik geeft van het uitstroomniveau van het kind. Deze komt in 90% van de gevallen niet overeen.
Hoe komt dit? Cito kijkt sec naar de totale scoren van het kind en maakt geen onderscheid in de verschillende onderdelen. Zo kan het zijn dat er voor begrijpend lezen op VMBO niveau wordt gescoord, voor rekenen op VWO niveau en dat daar een HAVO advies uitrolt.
Verder kijkt Cito niet naar het kind zelf en de heel belangrijke kind-kenmerken van uw zoon of dochter. Over wie gaat deze score eigenlijk?
De entreetoets werd altijd omgerekend naar een LOVS score. Hierin zat altijd een knik, die moeilijk te verklaren was.
Wij denken als team dat we een volledig beeld van de leerlingen hebben met de LOVS scores van voorgaande jaren (vanaf groep 5) en de M7 en E7 scores van dit schooljaar.
 
Oudergesprekken en rapportgesprekken
Op de jaarkalender kunt u de data teruglezen waarop de rapporten en de bijbehorende oudergesprekken plaatsvinden. Ook zal er in het begin van het schooljaar weer gelegenheid zijn voor de kennismakingsgesprekken over uw zoon of dochter. 
Aan het einde van het schooljaar volgt voor groep 7 een rapportgesprek waarbij ook het voorlopige advies besproken wordt. U ontvangt hier t.z.t. de nodige informatie over per e-mail.
 
Communicatie met leerkrachten
Heeft u vragen, wilt u iets doorgeven of zijn er onduidelijkheden? Loop gerust bij me binnen of stuur een mailtje.
ivonne.vandam@prodas.nl
 
Wilt u wijzigingen in telefoonnummer of e-mail adres aan mij doorgeven?