Wat zoekt u?
                                                                      
WELKOM OP DE SITE VAN GROEP 6
Schooljaar 2018-2019

 


Welkomstavond De Piramide 23-08-2018

Wie zijn de leerkrachten van groep 6

Op maandag, dinsdag en vrijdag staat juffrouw Wendy Jansen voor groep 6. 
Op woensdag en donderdag staat juffrouw Stefanie van Dijk voor groep 6. 
Van maandag tot en met woensdag is juffrouw Femke van de Kerkhof aanwezig. Zij is onderwijsassistent en inzetbaar voor groep 4 tot en met 8. Zij zal geregeld in groep 6 aanwezig zijn ter ondersteuning. 

Wat staat er te gebeuren in groep 6?
  • De basis is gelijk aan die van groep 5; rekenen, taal, spelling, lezen, zaakvakken, enz. 
  • Elke dag wordt er gekeken naar de ochtenduitzending van het jeugdjournaal. Naar aanleiding van een stelling wordt er gediscussieerd in de klas.
  • Huiswerk. Eénmaal per week krijgen de leerlingen huiswerk (begrijpend lezen). Huiswerk gaat op maandag mee naar huis in een huiswerkmap. Deze krijgen ze van school. Als het huiswerk klaar is nemen de leerlingen het huiswerk weer mee naar school en wordt het samen nagekeken. Het huiswerk moet uiterlijk vrijdag gemaakt zijn en ingeleverd. Daarnaast worden de aangeboden hoofdstukken van geschiedenis, natuurkunde en aardrijkskunde getoetst. Ter voorbereiding op deze toets krijgen de leerlingen een samenvatting mee naar huis. Waarom huiswerk? Om kinderen ermee bekend te maken. Begeleiding van thuis als dat nodig is.
  • Tandarts/huisarts/ortho of andere zaken: briefje aan kinderen mee, of een mail naar de leerkracht.
  • Op maandag en vrijdag gym. Bij blessure o.i.d. is een briefje/mailtje van ouders verplicht. De kinderen gymmen in een korte broek en een t-shirt. De kinderen mogen ter verfrissing een deoroller gebruiken (geen spuitbus). Zonder gymkleren kunnen de leerlingen niet mee gymen. 
  • Proefwerken van zaakvakken. Samenvatting of werkboekje mee naar huis om te leren. Ook hier is begeleiding van ouders wellicht noodzakelijk (samen lezen, overhoren, plannen)
 
Groepsplannen

Op de Piramide wordt gewerkt met groepsplannen voor rekenen, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen. We observeren de kinderen, voeren gesprekjes met ze en bekijken de resultaten. De resultaten van de afgelopen jaren, van de toetsen, maar ook van hun dagelijkse werk.
Aan de hand van die gegevens worden de kinderen in 3 groepen ingedeeld:
Basisgroep: deze kinderen zijn gebaat bij een duidelijke uitleg en een korte inoefening, voordat ze aan het werk gaan.
Instructiegroep: Leerlingen die na de klassikale instructie en korte inoefening de stof nog onvoldoende beheersen om zelf aan de slag te gaan. Zij nemen plaats aan de instructietafel, waar ze extra uitleg krijgen. Meestal een vast groepje, soms ook op afroep andere kinderen die aanschuiven.
Plusgroep: kinderen die weinig uitleg nodig hebben en vaak zelf al weten wat ze moeten doen. Zij gaan na de klassikale instructie zelf aan de slag.
Deze vorm van werken vraagt om goede werkafspraken. Tijdens de verlengde instructie is de leerkracht even niet beschikbaar. Kinderen hebben hiervoor een vragenkaartje wat ze neerleggen als ze een vraag hebben. Na de verlengde instructie loopt de leerkracht via een (vaste)  route door de klas en helpt indien nodig bij een vraag van een kind.
De indeling van de subgroepen wordt regelmatig geëvalueerd en aangepast waar nodig.
 
Toetsing
Naast de methode gebonden toetsen (toetsing van korte termijn), nemen we in januari en juni de CITO LVS toetsen af (toetsing van langere termijn).
Methode gebonden toetsen gaan over de stof van het laatst behandelde hoofdstuk of blok, dus een periode van een aantal weken.
De CITO toetsen toetsen de stof van het afgelopen half jaar.
Hierdoor kan het zijn dat een methode gebonden toets aardig wordt gemaakt, maar de uitslag van de CITO toets wat lager uitvalt.
Wij vinden het in ieder geval belangrijk dat kinderen op hun eigen niveau vooruit blijven gaan.

Oudergesprekken en rapportgesprekken
Ook dit schooljaar worden er weer omgekeerde oudergesprekken gehouden. Tijdens dit gesprek gaat de leerkracht met u in gesprek over wat de verwachtingen zijn van het komende schooljaar,van zowel de ouders als de leerkracht. Ook kunt u aangeven waar de leerkracht rekening mee moet houden. Voorafgaande aan dit gesprek houdt de leerkracht een kindgesprek met uw zoon of dochter. Zelf kunt u een vragenlijst invullen, dat de leerkracht als leidraad zal gebruiken tijdens het gesprek. Donderdag 20-9 en dinsdag 25-9 zijn de omgekeerde oudergesprekken. 
In februari zullen de eerste oudergesprekken zijn n.a.v. het eerste rapport.
In juni/juli zullen de oudergesprekken zijn n.a.v. het tweede rapport.
Mochten u tussentijds behoefte aan een gesprek hebben, schroom dan niet en maak een afspraak met de leerkracht. 
 
Communicatie met leerkrachten
Heeft u vragen, wilt u iets doorgeven of zijn er onduidelijkheden? Loop gerust bij ons binnen of stuur een mailtje. 
Ziekmeldingen mogen via de mail gedaan worden. Wel graag voor 8.30 uur. 
wendy.jansen@prodas.nl
stefanie.vandijk@prodas.nl

 
Wilt u wijzigingen in telefoonnummer of e-mail adres aan ons doorgeven?

 
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie