Wat zoekt u?
Ouders en school; samen staan we voor de opvoeding en het onderwijs aan de kinderen die ons zijn toevertrouwd. een, soms lastige, maar, prachtige taak!
Samen, inderdaad, want zonder de steun van ouders kunnen we deze taak niet volbrengen! 
Ouders kiezen vaak heel bewust voor de Piramide. Rust, respect en zeker ook goede onderwijsresultaten dragen ertoe bij dat  de aanmelding van nieuwe kinderen een sterk stijgende lijn laat zien en daar zijn wij uiteraard heel blij mee!

Om kinderen evenwichtig op te laten groeien is het noodzakelijk dat ouders en school samen op één lijn zitten, zoals kinderen dat hopelijk ook thuis kunnen ervaren wanneer er een vader en een moeder in huis is. Wanneer er zorgen zijn over de ontwikkeling van een kind, willen wij dit om deze reden ook graag delen met ouders en samen kijken naar mogelijkheden om de kinderen optimaal tegemoet te komen.

In, en rond  de school zien we veel ouders die helpen met allerhande activiteiten. Dat doet enorm goed en heeft ook een positieve werking op het ervaren van "er samen zijn voor de kinderen"!
Altijd van harte welkom op de Piramide!!
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie