Wat zoekt u?
Leerlingenraad Basisschool De Piramide

Dinsdag 31 oktober zijn de verkiezingen van de leerlingenraad gehouden. Leerlingen uit groep 7 en 8 mochten zich kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de leerlingenraad.   

Nadat alle kandidaten zich hadden voorgesteld, mochten de leerlingen van groep 6, 7 en 8 hun stem uitbrengen. Dit deden ze middels een stembiljet. Nadat alle stemmen waren geteld, werd bekend gemaakt wie dit schooljaar deel uit mag maken van de leerlingenraad. Dit schooljaar zijn dat Nova, Sam en Jordy uit groep 8 en Tijn, Lynn en Kim uit groep 7. Zij vertegenwoordigen in de leerlingenraad de leerlingen van basisschool De Piramide.  

Tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad zullen er diverse onderwerpen aan bod komen. De onderwerpen mogen door de leerlingen zelf ingebracht worden, maar ook de school zal onderwerpen aankaarten die ze graag met de leden van de leerlingenraad wil bespreken.  


 
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie