Wat zoekt u?
De Piramide is een VVE school. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Deze is dus gericht op het jonge kind. Onze kleutergroepen  werken hiermee intensief samen met  peuterspeelzaal op Stap.
De doelstelling van VVE is het vergroten van de Nederlandse taalvaardigheid bij jonge kinderen. Omdat de taalontwikkeling deel uitmaakt van de totale ontwikkeling van een kind, wordt waar mogelijk een link gelegd met andere ontwikkelingsgebieden. Denk dan vooral aan de cognitieve ontwikkeling (leren, denken, herinneren, waarnemen), sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
De piramide gebruikt hiervoor een speciale methode/lesprogramma, namelijk Sil op School. Peuterspeelzaal op Stap gebruikt hiervoor Puk en Ko.  Deze methode schenkt met name aandacht aan de woordenschatuitbreiding, want woorden zijn belangrijke bouwstenen van taal. Hierdoor is Sil op school uitermate geschikt voor kinderen waarvan de Nederlandse taal  een tweede-  of zelfs  derde taal is.
Sil op School biedt een ruime keuze aan thema’s. Soms gebruiken we echter een eigen bedacht thema. Hieronder kunt U zien welke taalvaardigheden aan bod komen:
 
Beginnende geletterdheid:
Per thema staat een nieuwe letter centraal in de klas. Deze hangt op onze “letterkast”. Op deze kast komen allerlei voorwerpen te staan of te hangen die beginnen met deze letter. Bijvoorbeeld: de letter S hangt op de kast. Dan kan er ook een Schoen op de kast staan, of een Slang, Schaar, Speldje, enz. Het is de bedoeling dat de kinderen zelf (of met U) thuis opzoek gaan naar attributen die dan bij de letter passen!
Wij leren de kinderen de letters door ze uit te spreken zoals ze klinken….. Daarmee bedoel ik dat we sssss zeggen en géén es
Op de website van school kunt U zien welke letter er op dit moment centraal staat.
 
Woordenschat:
Zoals eerder al gezegd is is de uitbreiding van de woordenschat het centrale punt in Sil op School. Bij elk thema komen een aantal woorden aan bod.
Deze woorden worden per thema herhaaldelijk aangeboden en lopen als een rode draad door het thema. Dit zijn ook woorden die dagelijks misschien minder gebruikt worden en dus voor de kinderen nieuw zijn. En nieuwe woorden moeten minstens acht keer herhaald worden voordat ze blijven hangen.
De themawoorden en extra woorden zijn woorden die “automatisch” bij het thema horen.  Het is belangrijk dat deze woorden gebruikt worden, maar er  wordt niet te lang bij stil gestaan.
De woorden die wij per thema gaan behandelen komen in de nieuwsbrief op de website van school te staan zodat u ze thuis ook eens kunt herhalen.
 
Mondelinge vaardigheden:
Hierbij worden de kinderen gestimuleerd om zelf te vertellen. Denk hierbij aan kringgesprekken, vertelplaten en prentenboeken. Wanneer de leerkracht een prentenboek heeft voorgelezen kunnen zij er soms voor kiezen om de kinderen het verhaal nog eens voor te laten lezen of uit te laten beelden. Ook tijdens het werken met de vertelplaten worden kinderen gestimuleerd om te vertellen wat ze zien; welke spullen/dingen staan er op de plaat, wat gebeurt er op de plaat, enz.
 
Taalbeschouwing:
Dit houdt in dat kinderen worden gestimuleerd tot na denken over de taal. Denk dan vooral aan het in stukjes hakken van woorden. Hoeveel en welke letters horen de kinderen? Welke letter hoor je vooraan? Kan een kind zijn of haar naam (en andere woorden) en letter-stukjes hakken?  Bijvoorbeeld het woord bal: ik hoor b-a-l
Ze leren dus klanken en lettergrepen te onderscheiden. Bijvoorbeeld het woord tafel. Ik hoor twee lettergrepen als ik het woord in stukjes hak: ta-fel
 
 
Als wij werken aan een thema, doen wij dit tenminste drie weken achter elkaar. De hele klas wordt aangepast aan dit thema. Bijvoorbeeld het thema AU! De poppenhoek verandert  dan in een “dokterspraktijk” of  “ziekenhuis”. De werkjes die gemaakt worden en in de klas komen hangen hebben te maken met dokters en ziekenhuizen. En alle moeilijke woorden die we tegen komen worden elke dag herhaald. Ook leren de kinderen nieuwe liedjes of versjes die bij het thema horen. Maar ook de rekenles  en de voorleesverhalen horen erbij.
 
De peuterspeelzaal gebruikt  1x  hetzelfde thema in dezelfde periode als onze kleutergroepen.
Indien mogelijk sluiten andere thema’s erbij aan. De peuters komen dan ook een keer bij ons op bezoek of onze kleuters gaan op bezoek bij de peuters. We gaan dan kijken en luisteren naar wat zij geleerd en gemaakt hebben bij dat betreffende thema. Daarnaast spelen onze kleuters en de peuters van de peuterspeelzaal regelmatig samen buiten. Dit gebeurt meestal elke eerste maandag- en dinsdag ochtend van de maand.
 
Wilt U meer info over Sil op School, kijk dan eens op de website: http://www.Silopschool.nl
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie