Wat zoekt u?
U kunt de Ouderbijdrage 2018-2019 nu al betalen! Zie hieronder voor meer info

Betalen kosten schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018/2019
 • Kosten schoolreisje
In de tweede week van het nieuwe schooljaar staat het jaarlijkse schoolreisje gepland. De kosten van het schoolreisje bedragen:
 • groep 1 en 2 een bijdrage van EUR 10,00  per leerling
 • groep 3 t/m 8 een bijdrage van EUR 18,00  per leerling.
 
In de loop van hun schoolloopbaan betalen op deze manier alle kinderen evenveel, omdat ze ook allemaal van dezelfde attracties gebruik maken.
 • Vrijwillige ouderbijdrage
Basisschool de Piramide heeft een actieve oudervereniging. Vanuit de vrijwillige ouderbijdrage worden door de oudervereniging activiteiten georganiseerd.
In het schooljaar worden de volgende activiteiten geheel of gedeeltelijk gefinancierd vanuit de ouderbijdrage: schoolreis, sinterklaas, kerst, carnaval, Pasen, schoolfotograaf, verkeersdag, schoolverlaterskamp, sportdag en attenties bij afscheid leraar of jubileum.
De Oudervereniging is altijd op zoek naar enthousiaste ouders die zich voor de Piramide willen inzetten. Kom vrijblijvend naar een vergadering of neem contact met de oudervereniging op.
 
 • De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt EUR 12,00 per leerling.
 
 • Betaling schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage
 
De kosten van het schoolreisje en de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2018/2019 dienen voor vrijdag 24 augustus voldaan te zijn. Vanaf dit jaar is het in verband met de veiligheid niet meer mogelijk om contant te betalen.
 
Kosten per leerling:
 • Groep 1 en 2: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage: EUR 22,00
 • Groep 3 t/m 8: schoolreisje en vrijwillige ouderbijdrage: EUR 30,00
 
U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer: NL 70 INGB 0004 4673 56 t.n.v. Oudervereniging de Piramide onder vermelding van de naam en groep van uw kind.
 
Mocht u deze kosten niet kunnen betalen kunt u contact opnemen met Marianne van de Mortel. Er zal samen met u naar een oplossing gezocht worden.
 


Algemene info > De Oudervereniging (OV)
 
Het bestuur van de oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die zich inzetten om, samen met school, een aantal activiteiten te organiseren en te betalen vanuit de ingezamelde ouderbijdrage.
Wij vergaderen ongeveer om de 6 weken. De bestuursleden van de Oudervereniging en één of twee leerkrachten bespreken dan hoe de activiteiten/werkgroepen lopen, maar ook zaken waarvan wij het belangrijk vinden om te bespreken met school. Zo bespreken wij regelmatig hoe het gaat op school, zorgen rondom schoolzaken zoals pesten en dingen die wij signaleren/ terug horen van ouders op het schoolplein. 
 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen.
Vanuit deze ouderbijdrage worden door het bestuur van de oudervereniging activiteiten georganiseerd en geheel of gedeeltelijk gefinancierd die niet door de overheid vergoed worden. We vinden het fijn dat zoveel ouders de verantwoordelijkheid genomen hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen. Immers zonder deze bijdrage kunnen de onderstaande activiteiten niet doorgaan.
 
Wij organiseren ,samen met school, de volgende activiteiten of geven een financiële bijdrage hieraan:
 • Schoolreis (incl bussen en entree)
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Schoolfotograaf
 • Piramide Got Talent
 • Streetwise (andere jaren verkeersdag)
 • Schoolverlaterskamp
 • Sportdag.
 • diverse kosten zoals kleinigheid bij geboorte kind leerkracht, jubileum leerkracht enz.
 
Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De Ouderbijdrage is €12,- per kind per schooljaar.
Stroomt uw kind later in dan zijn de volgende bedragen van toepassing;
Kinderen die na de herfstvakantie instromen:               €12,-
Kinderen die na de kerstvakantie instromen:                €10,-
Kinderen die na de carnavalsvakantie instromen:       €6,-
Kinderen die na de meivakantie instromen:                  €0,-
 
Als uw kind op school komt ontvangt u een brief waarna u de ouderbijdrage kunt voldoen.
  
Naar school gaan houdt natuurlijk meer in dan alleen maar leren lezen en schrijven. School is ook een plek waar een kind zich veilig en prettig moet voelen. De bovengenoemde activiteiten leveren hier een grote bijdrage aan. Veel van deze momenten maken ook  mooie herinneringen voor later. De Oudervereniging kan altijd helpende handen gebruiken!
Heeft u interesse om het bestuur te versterken kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. U kunt ons uiteraard ook altijd rechtstreeks aanspreken!
 
Ook als u er niets voor voelt om plaats te nemen in  het bestuur van de Oudervereniging, doen wij vanaf deze plek het verzoek om als ouder uw betrokkenheid te tonen door actief te zijn binnen de school. Dit kan op vele manieren en hoeft echt niet altijd veel tijd te kosten. Informeer eens bij de leerkracht van uw kind op welke manier u uw steentje bij kunt dragen!

Mocht je punten voor de vergadering, ideeën, vragen of tips hebben dan kun je ons altijd e-mailen ov.piramide@prodas.nl

OV de Piramide: samen voor onze kinderen


Het bestuur van de oudervereniging bestaat het schooljaar 2018-2019 uit:

Voorzitter:                     Bart Spierings

Secretaris:                    Mieke Sanders

Penningmeester:         Marly Krijnen

Leden:                          Heidy Kuypers
                                      Ramona Hoonings
                                      Maikel Aarts
                                      Cas van Rooij

Verkeersouders:          Bart Spierings
                                      Peggy Klemens
 
 
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie