De Oudervereniging (OV)
 
Het bestuur van de oudervereniging is een enthousiaste groep ouders die zich inzetten om, samen met school, een aantal activiteiten te organiseren en te betalen vanuit de ingezamelde ouderbijdrage.
Wij vergaderen ongeveer om de 6 weken. De bestuursleden van de Oudervereniging en één of twee leerkrachten bespreken dan hoe de activiteiten/werkgroepen lopen, maar ook zaken waarvan wij het belangrijk vinden om te bespreken met school. Zo bespreken wij regelmatig hoe het gaat op school, zorgen rondom schoolzaken zoals pesten en dingen die wij signaleren/ terug horen van ouders op het schoolplein. 
 
Aan het begin van elk schooljaar krijgen ouders het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen.
Vanuit deze ouderbijdrage worden door het bestuur van de oudervereniging activiteiten georganiseerd en geheel of gedeeltelijk gefinancierd die niet door de overheid vergoed worden. We vinden het fijn dat zoveel ouders de verantwoordelijkheid genomen hebben om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kinderen te betalen. Immers zonder deze bijdrage kunnen de onderstaande activiteiten niet doorgaan.
 
Wij organiseren ,samen met school, de volgende activiteiten of geven een financiële bijdrage hieraan:
 • Schoolreis (incl bussen en entree)
 • Sinterklaas
 • Kerst
 • Carnaval
 • Pasen
 • Koningsdag
 • Schoolfotograaf
 • Piramide Got Talent
 • Streetwise (andere jaren verkeersdag)
 • Schoolverlaterskamp
 • Sportdag.
 • diverse kosten zoals kleinigheid bij geboorte kind leerkracht, jubileum leerkracht enz.
 
Deze activiteiten worden bekostigd vanuit de ouderbijdrage. De Ouderbijdrage is €12,- per kind per schooljaar.
Stroomt uw kind later in dan zijn de volgende bedragen van toepassing;
Kinderen die na de herfstvakantie instromen:               €12,-
Kinderen die na de kerstvakantie instromen:                €10,-
Kinderen die na de carnavalsvakantie instromen:       €6,-
Kinderen die na de meivakantie instromen:                  €0,-
 
Als uw kind op school komt ontvangt u een brief waarna u de ouderbijdrage kunt voldoen.
  
Naar school gaan houdt natuurlijk meer in dan alleen maar leren lezen en schrijven. School is ook een plek waar een kind zich veilig en prettig moet voelen. De bovengenoemde activiteiten leveren hier een grote bijdrage aan. Veel van deze momenten maken ook  mooie herinneringen voor later. De Oudervereniging kan altijd helpende handen gebruiken!
Heeft u interesse om het bestuur te versterken kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. U kunt ons uiteraard ook altijd rechtstreeks aanspreken!
 
Ook als u er niets voor voelt om plaats te nemen in  het bestuur van de Oudervereniging, doen wij vanaf deze plek het verzoek om als ouder uw betrokkenheid te tonen door actief te zijn binnen de school. Dit kan op vele manieren en hoeft echt niet altijd veel tijd te kosten. Informeer eens bij de leerkracht van uw kind op welke manier u uw steentje bij kunt dragen!

Mocht je punten voor de vergadering, ideeën, vragen of tips hebben dan kun je ons altijd e-mailen ov.piramide@prodas.nl

OV de Piramide: samen voor onze kinderen


Het bestuur van de oudervereniging bestaat het schooljaar 2017-2018  uit:

Voorzitter:                     Maikel Aarts

Secretaris:                    Andrea van Kessel

Penningmeester:         Frederike van de Kerkhof met Andrea van Kessel

Leden:                          Yvonne Cornelissen
                                      Peggy Klemens
                                      Francie Manders
                                      Ilonka Mouris
                                      Bart Spierings
                                      Mieke Sanders
                                      Marly Krijnen
                                      Cas van Rooij

Verkeersouders:          Bart Spierings
                                      Peggy Klemens