Wat zoekt u?
Lezen in groep 3

In de bibliotheek kun je al allerlei boekjes lezen die aansluiten bij de kern waar we op school mee bezig zijn. 

De volgende leesseries sluiten aan bij onze methode:

Maantjes serie: Deze boekjes sluiten naadlooos aan bij de methode: boekjes van kern 1 t/m 6 hebben een groene stip, de overige boekjes staan bij AVI 1 of AVI 2.

Maan-roos-vis serie: Deze boekjes sluiten eveneens naadloos aan bij de methode. Het zijn boekjes die gebruikt werden voordat de methode in 2003 herzien werd en de 'Maantjes' op de markt kwamen. Alle boekjes hebben een groene stip.

Maan-serie: Oefenboekjes voor de eerste maanden van het leren lezen. De Maan-serie is gedeeltelijk te vinden bij de boekjes met een groene stip en bij AVI 1.

Raketjes serie: Deze boekjes zijn gemaakt voor kinderen die een versnelling in hun leesontwikkeling doormaken. Deze kinderen leren niet alleen de doelletter van een structureerwoord (bijv. de 'm' bij maan, maar meteen ook de andere letters: de 'aa'en de 'n'). De boekjes die aansluiten bij kern 1 t/m 6 hebben een groene stip, de overige boekjes staan bij AVI 1.

Zonnetjes serie: De zonlijn is bedoeld voor kinderen die als ze groep 3 binnenkomen alle letters kennen en alle mkm-woorden (medeklinker-klinker-medeklinker woorden) correct en vlot kunnen lezen.
Omdat deze leesboekjes voor alle kinderen in groep 3-4 geschikt zijn, zijn ze in de bibliotheek voorzien van het AVI-niveau en op basis van het AVI-niveau ingedeeld bij de Eerste leesboeken (AVI1-2) of bij de A boeken (vanaf AVI 3: de volorde is de achternaam van de schrijver).

Om de Zonnetjesreeks terug te kunnen vinden volgt hieronder een overzicht van deze serie met daarbij genoemd de schrijver en de plaats waar het boekje terug te vinden is in de kast:

Kern 1:  Eerste leesboeken AVI 1  
Os, E. van                Juf piet en rat roet                
Schotshorst, D.        Maan, roos en vis zijn boos     
Kranendonk, A.        Poes leert ook
                         
Kern 2:   
Eeden, M.van           Was ik maar een poes              Eerste leesboeken AVI 1
Kersenbergen, W.    Bol                                          Eerste leesboeken AVI 2 Kranendonk, A.        Muis en Snot                           Eerste leesboeken AVI 2

Kern 3: Eerste leesboeken AVI 2
Os, E. van                Sam-sam                                 
Ede, B.van               Ik kan het wel!                       
Veldkamp, T.           Boef in de schoen                    

Kern 4: Eerste leesboeken AVI 2
Nielandt, D.            Op zee                                   
Noort, S.                Waar is suus?                          
Oldenhave, M.         Waar ben ik?
                          
Kern 5: Eerste leesboeken AVI 2
Bon, A.                   De kat met de laarzen              
Kersbergen, W.      Een veer voor een verhaal         
Smulders, F.           Prinses Fien                             

Kern 6: Eerste leesboeken AVI 2
Waarsenburg, T.v.d. Een lief boefje                     
Oldenhave, M.         Hier waak ik!                          
Veldkamp, T.           Ips ei                                    

Kern 7: A-boeken
Kolk, a.v.d.             De schat van opa                    
Gort, G.                 Het geheim van oma Sien        
Bourgondie, c.van   Milo                                      

Kern 8: A-boeken
Kooiker, L.             De grote boze wolf              
Versteeg, I.           Beer zonder baas
Nielandt, D.           Hokus pokus

Kern 9: A-boeken
Dijk, S. van           De grote verdwijntruc
Noort, S.               Wat zit daar in dat vogelnest?
Stolting, A.           In de wolken

Kern 10: A-boeken
Bon, A.                  De o van oma
Letterie, M.           Dief in de supermarkt
Scholtens, A.         Waar is Dodi?

Kern 11: A-boeken
BourgondiŽ, C.v.    Jonas en het nachtboek
Eeden, M.v.           Het lievelingsboek van opa
Kolk, A.v.d.            Het mooiste boek

Kern 12: A-boeken
Ede, B.v.               Opschepper, liegbeest
Smit, P.                Stevenson
Zanden, M.v.d.      Opa's toverkoffer


 
Kalender
18oktober2018
herfstvakantie
19oktober2018
herfstvakantie
20oktober2018
herfstvakantie