Wat zoekt u?

 
 

  Welkom op de site van bs. de Piramide 
 
Beste ouder(s), verzorger(s),

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten uit het basis- speciaal basis- en speciaal onderwijs maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen maken en vragen wij u om uw steun en hulp.

De enorme werkdruk en de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat er veel leerkrachten zijn gestopt en dat er weinig nieuwe leerkrachten zijn bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat we n al kampen met een lerarentekort dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.

In de afgelopen zes maanden hebben 41.000 leerkrachten van de actiegroep POinactie (PO = primair onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS en FvOv) en de werkgeversorganisatie PO-raad hard gewerkt om deze problematiek aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Helaas heeft dit nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen optie. Het is vijf voor twaalf!

We willen u vragen om uw stem te laten horen voor goed onderwijs. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als n front laten horen dat we ons zorgen maken en investeringen opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in gevaar.

U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen op www.pofront.nl. Elke stem telt, dus brengt u dit ook gerust onder de aandacht bij vrienden, familie, kennissen en wie al niet meer.

Op dinsdag 27 juni gaan leraren uit het primair onderwijs in Nederland een uur later aan het werk dan normaal. Op dezelfde dag vragen we per school n ouder en n leerkracht af te reizen naar Den Haag om daar de petitie te overhandigen aan de politiek. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van hele generaties kinderen! Waaronder die van u.

Heeft u problemen om opvang te regelen voor uw kind, dan denken wij graag met u mee. Gelieve contact op te nemen met de directie van de school (Piramide > Nancy Braken nancy.braken@prodas.nl Brigantijn > Arie Boertjes arie.boertjes@prodas.nl)

Vriendelijke groet,

De leerkrachten, directeuren en Raad van Bestuur van Stichting Prodas


Op deze site vindt u informatie over onze school.
Heeft u aanvullingen of opmerkingen? Dan horen wij dat graag.
Zie tabblad contact

Veel leesplezier!


Dinsdag 20 juni zijn alle leerlingen vrij in verband met een ingelaste studiedag.
 


Aanmelden nieuwe leerlingen:

  op afspraak bij juf Joke van der Voort, 0493-313422 

Foto's in het fotoboek 

 
Kalender
23juli2017
vakantie
24juli2017
vakantie